Primaria Comunei
Pocola
Înapoi la:HomeSunteţi la:PROIECTE DE HOTARARI 2016
Localitatea Pocola - 417375,  nr. 65 telefon +40 0259-321896 primaria@primariapocola.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
Proiect
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

Proiect

Comunicate de Presa

 
 
 
Text Box: Proiectul de hotarare__________________
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2019
                                                                                           
 
 
T A B L O U L
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Pocola
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 
I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Ø Titlul IX – Impozite și taxe locale
 
 1.  
Art. 457 alin. (1)
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019
0,08% - 0,2%
0,10%
Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² -
 
 
 
Tipul clădirii
 
VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018
VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019
Valoarea impozabilă
Valoarea impozabilă
Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)
Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire
Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)
Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire
A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
 
1.000
 
600
 
1050
 
630
B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic
 
300
 
200
 
315
 
210
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic 
 
200
 
175
 
210
 
183.75
D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic 
 
125
 
75
 
131.25
 
78.75
 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019
Art. 458 alin. (1)                                  
0,2% - 1,3%
0,50%
Art. 460 alin. (1)                                  
0,08% - 0,2%
0,10%
Art. 460 alin. (2)                                  
0,2% - 1,3%
0,70%
Art. 462 alin. (2)                                   
0% - 10%
10,00%
               
 
 
 
 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN

Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha -
Zona în cadrul localității
 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități
0
I
II
III
IV
V
0
I
II
III
IV
V
A
8.282 - 20.706
6.878 -17.194
6.042 -15.106
5.236 -13.090
711 -1.788
569 -1.422
 
 
 
 
746.55
597.45
B
6.878 - 17.194
5.199 -12.998
4.215 -10.538
3.558 -8.894
569 -1.422
427 -1.068
 
 
 
 
 
 
C
5.199 -12.998
3.558 -8.894
2.668-6.670
1.690 -4.226
427 -1.068
284 -
710
 
 
 
 
 
 
D
3.558 -8.894
1.690 -4.226
1.410-3.526
984 -2.439
278 -
696
142 -
 356
 
 
 
 
 
 

 Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha -

Nr.
crt.
                        Zona
 
Categoria
de  folosință
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2018
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL2019
A
B
C
D
A
B
C
D
1
Teren arabil
28
21
19
15
29.4
 
 
 
2
Pășune
21
19
15
13
22.05
 
 
 
3
Fâneață
21
19
15
13
22.05
 
 
 
4
Vie
46
35
28
19
48.30
 
 
 
5
Livadă
53
46
35
28
55.65
 
 
 
6
Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră
28
21
19
15
29.4
 
 
 
7
Teren cu ape
15
13
8
0
15.75
 
 
 
8
Drumuri și căi ferate
0
0
0
0
0
 
 
 
9
Neproductiv
0
0
0
0
0
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                                     - lei/ha -

       

Categoria de folosință
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2018
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

1

Teren cu construcții
22 - 31

23.10

2

Teren arabil
42 - 50

44.1

3

Pășune
20 - 28

21

4

Fâneață
20 - 28

21

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
48 - 55

50.40

5.1

Vie până la intrarea pe rod
0

0

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
48 - 56

50.4

6.1

Livadă până la intrarea pe rod
0

0

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1
8 - 16

8.4

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție
0

0

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
1 - 6

6

8.1

Teren cu amenajări piscicole
26 - 34

34

9

Drumuri și căi ferate
0

0

10

Teren neproductiv
0

0

Art. 467 alin. (2)                                   
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019
0% - 10%

10,00%

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 470 alin. (2)      
Nr.
crt.
Mijloace de transport cu tracțiune mecanică
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta
Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)
1
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv
8
                   8.4
2
Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3
9
                 9.45
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv
18
18.9
4
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv
72
75.60
5
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv
144
151.2
6
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
290
304.5
7
Autobuze, autocare, microbuze
24
25.2
8
Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv
30
31.5
9
Tractoare înmatriculate
18
18.9
II. Vehicule înregistrate
 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
1. Vehicule cu capacitate cilindrică
- lei/200 cm3 -*
- lei/200 cm3 -*
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
2-4
                    
4
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
4-6
6
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată
50-150 lei/an
70
 
 
* grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta
Art. 470 alin. (3)
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019
50% - 100%

50,00%

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 470 alin. (5)      
 
 
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2018
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
Impozitul (în lei/an)
Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute
Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute
Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I
două axe
 
1
Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
0
142
0
149.1
 
2
Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
142
395
149.1
414.75
 
3
Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
395
555
414.75
582.75
 
4
Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
555
1257
582.75
1319.85
 
5
Masa de cel puțin 18 tone
555
1257
582.75
1319.85
II
3 axe
 
1
Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
142
248
149.1
260.4
 
2
Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
248
509
260.4
534.45
 
3
Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
509
661
534.45
694.05
 
4
Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
661
1019
694.05
1069.95
 
5
Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
1019
1583
1069.95
1662.15
 
6
Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
1019
1583
1069.95
1662.15
 
7
Masa de cel puțin 26 tone
1019
1583
1069.95
1662.15
III
4 axe
 
1
Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
661
670
694.05
703.5
 
2
Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
670
1046
703.5
1098.3
 
3
Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
1046
1661
1098.3
1744.05
 
4
Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
1661
2464
1744.05
2587.2
 
5
Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
1661
2464
1744.05
2587.2
 
6
Masa de cel puțin 32 tone
1661
2464
1744.05
2587.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 470 alin. (6)      
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2018
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
Impozitul (în lei/an)
Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute
alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute, majorate
alte sisteme de suspensie pentru axele motoare, majorate
I
2 + 1 axe
 
1
Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
0
0
0
0
 
2
Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
0
0
0
0
 
3
Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
0
64
0
67.2
 
4
Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
64
147
67.2
154.35
 
5
Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
147
344
154.35
361.2
 
6
Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
344
445
361.2
467.25
 
7
Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
445
803
467.25
843.15
 
8
Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
803
1408
843.15
1478.4
 
9
Masa de cel puțin 28 tone
803
1408
843.15
1478.4
II
2 + 2 axe
 
1
Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
138
321
144.9
337.05
 
2
Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
321
528
337.05
554.4
 
3
Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
528
775
554.4
813.75
 
4
Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
775
936
813.75
982.8
 
5
Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
936
1537
982.8
1613.9
 
6
Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
1537
2133
1613.9
2239.7
 
7
Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
2133
3239
2239.7
3401
 
8
Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2133
3239
2239.7
3401
 
9
Masa de cel puțin 38 tone
2133
3239
2239.7
3401
III
2 + 3 axe
 
1
Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
1698
2363
1782.9
2481.2
 
2
Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
2363
3211
2481.2
3371.6
 
3
Masa de cel puțin 40 tone
2363
3211
2481.2
3371.6
IV
3 + 2 axe
 
1
Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
1500
2083
1575
2187.2
 
2
Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
2083
2881
2187.2
3025.1
 
3
Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
2881
4262
3025.1
4475.1
 
4
Masa de cel puțin 44 tone
2881
4262
3025.1
4475.1
V
3 + 3 axe
 
1
Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
853
1032
895.65
1083.6
 
2
Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
1032
1542
1083.6
1619.1
 
3
Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
1542
2454
1619.1
2576.7
 
4
Masa de cel puțin 44 tone
1542
2454
1619.1
2576.7
 
 
 
Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote
 
Masa totală maximă autorizată
NIVELURILE  STABILITE
PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2018
NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
Impozit - lei -
Impozit - lei -
a. Până la 1 tonă, inclusiv  
9
9.45
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
34
35.70
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone
52
54.60
d. Peste 5 tone
64
67.20
Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal
21
21
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
56
56
3. Bărci cu motor
210
210
4. Nave de sport și agrement
0 - 1.119
 1.119
5. Scutere de apă
210
210
6. Remorchere și împingătoare:
X
X
a) până la 500 CP, inclusiv
559
559
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv
909
909
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv
1.398
1.398
d) peste 4000 CP
2.237
2.237
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta
182
182
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:
X
X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv
182
182
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv
280
280
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone
490
490
Art. 472 alin. (2)                                                             
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019
0% - 10%

10,00%

         
 
 
 
 
CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DEURBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII
Art. 474 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban  
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2018
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism
- lei -
- lei -
a) până la 150 m² inclusiv
5 - 6
6
b) între 151 și 250 m² inclusiv
6 - 7
7
c) între 251 și 500 m² inclusiv
7 - 9
9
d) între 501 și 750 m² inclusiv
9 - 12
12
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv
12 - 14
14
f) peste 1.000 m²
14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2
14+0,01 lei/m
Art. 474 alin. (4)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism
0 - 15
15
Art. 474 alin. (10) 
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări
0 - 15
15
Art. 474 alin. (14)
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice
0 - 8
8
Art. 474 alin. (15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente
0 - 13
13
Art. 474 alin. (16)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă
9
9
Art. 475 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare
0 - 20
20
Art. 475 alin. (2) 
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
0 - 80
65
Art. 475 alin. (3) lit. a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea unor activități pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv
0 - 4.000
100
Art. 475 alin. (3) lit. b)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea unor activități pentru o suprafață mai mare de 500 m2
0 - 8.000
500
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
Art. 477 alin. (5)
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate
COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2018
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL2019
1%  - 3%
3,00%
Art. 478 alin. (2)
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2018
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
- lei/m2 sau fracțiune de m2 -
- lei/m2 sau fracțiune de m2 -
a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică
0 - 32
32
b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate
0 - 23
23

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE

Art. 481 alin. (2)
Impozitul pe spectacole
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2018
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională
0% - 2%
2,00%
b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a)
0% - 5%
5,00%
CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE
Art. 484
Taxe speciale
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
Sunt prevăzute în anexa A
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE
 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2018
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
Art. 486 alin. (1) Ø Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea.
Sunt prevăzute în anexa B
Art. 486 alin. (2) ØTaxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător.
Sunt prevăzute în anexa B
Art. 486 alin. (4) Ø Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*.
500 – 750*
750
Art. 486 alin. (5) Ø Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.
0 – 32
32
Art. 486 alin. (6) Ø Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor.
Sunt prevăzute în anexa B
CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE
Art. 489 alin. (1) și (3) Ø Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare sunt prevăzute în anexa C.
 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018
COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019*
Art. 489 alin. (2)
„(2) Cotele adiționale … nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.”
0% - 50%
5%
*Se inserează rând pentru fiecare impozit și taxă locală asupra căruia/căreia se stabilește cotă adițională.
NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.
Art. 489 alin. (4)
0% - 500%
0
Art. 489 alin. (5)
0% - 500%
0
               
 
CAPITOLULXI – SANCȚIUNI
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 493
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) Ê
LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2018
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
- lei -
- lei -
Ä lit. a) se sancționează cu amendă
70 – 279
70
Ä lit. b) se sancționează cu amendă
279 – 696
279
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă
325 – 1.578
325
 (41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă
500 – 2.500
500
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. Ø Ø Ø
Ø Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă
280 – 1.116
280
Ø Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă
1.116 – 2.784
1116
Ø Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă
1.300 – 6.312
1300
 
CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE
Anexa A
Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare Ø Regulamentul pentru stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care se pot institui taxe speciale, modul de organizare și de funcționate a serviciilor de interes public local este prevăzut în anexa A.1 care face parte integrantă din anexa A.
În cazul în care acest regulament este aprobat de către autoritatea deliberativă prin hotărâre distinctă, în preambulul prezentei hotărâri, la nr. crt. 24), se face trimitere la aceasta.
Art. 484
Taxe speciale
„(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.”
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2018
- lei -
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
- lei -
Nr. crt.
Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin care s-au instituit aceste taxe speciale
DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA
 1. 1
Art. 6  alin. (2) din  Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 …
Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice
 
20
 1.  
Art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 …
Taxe speciale pentru prestări de servicii specifice în domeniul cadastrului și agriculturii
 
 
 1.  
Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 …
Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de copiere a documentelor
 
 
 1.  
Art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 …
Taxe speciale pentru finanțarea obiectivelor aprobate prin referendum
 
 
 1.  
Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 …
Taxe speciale pentru funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat
 
 
 1.  
Art. 18 din Legea nr. 333/2003 …
Taxe speciale pentru plata serviciilor de pază
 
 
 1.  
Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 …
Taxe speciale pe linia protecției civile
 
 
 1.  
Art. 43 alin. (7) din Legea … nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Taxe speciale pentru recuperarea costurilor de exploatare ori de investiții.
Taxe speciale pentru furnizarea/prestarea unui serviciu de utilități publice.
 
 
 1.  
Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea … nr. 101/2006, republicată
Taxe speciale pentru servicii de salubrizare
 
30/per pe an pf
100/pj pe an
 1.  
Art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea … nr. 230/2006
Taxe speciale pentru prestarea serviciului de iluminat public
 
 
 1.  
Art. 14 lit. f) din Legea … nr. 241/2006, republicată
Taxe speciale privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare
 
2,5 lei/m3
 1.  
Art. 35 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 …
Taxe speciale pentru servicii de asistență și reprezentare
 
 
 1.  
1. Art. 23 alin. (3) din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1501/2006
2. Procedura de înregistrare și de radiere a vehiculelor la nivelul primarului ………………………., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. ……/20….
Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii certificatului de înregistrare
 
 
 1.  
Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii plăcuțelor cu număr de înregistrare
 
 
 1.  
 
 
 
 
 1.  
 
 
 
 
 1.  
 
 
 
 
NOTĂ: 1. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea tuturor taxelor speciale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
           2. Temeiurile juridice, precum și denumirile taxelor speciale din modelul-cadru au doar caracter de exemplificare, fără a fi limitative/exhaustive.
             
 

CAPITOLUL  IX – ALTE TAXE LOCALE

Anexa B

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018
 - lei -
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  PENTRU ANUL 2019
-  lei -
Art. 486 alin. (1) Ø  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea.*)
 
 
 
 
Art. 486 alin. (2) Ø  Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător.*)
 
 
Art. 486 alin. (6) Ø  Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor.
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
*) Art. 486 alin. (3) Ø Procedurile privind calcularea și plata taxelor locale prevăzute la art. 486 alin. (1) și (2) se cuprind în anexa B.1 care face parte integrantă din anexa B.
       
 
 

Nr. crt.

Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare în funcție de care se stabilesc cotele adiționale

Anexa C

 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea criteriilor respective.
 
 
 
REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL
Anexa D
Nr. crt.
Temeiurile juridice
 1.  
Art. 456 alin. (2) …
 1.  
 
 1.  
Art. 464 alin. (2) …
 1.  
 
 1.  
Art. 464 alin. (4) …
 1.  
 
 1.  
Art. 469 alin. (2) …
 1.  
 
 1.  
Art. 469 alin. (4) …
 1.  
 
 1.  
Art. 476 alin. (2) …
 1.  
 
 1.  
Art. 485 alin. (1) …
 1.  
 
 1.  
Art. 487 alin. (1) …
 1.  
 
NOTĂ: 1. Se cuprind numai reducerile și scutirile acordate prin prezenta hotărâre care are caracter normativ.
            2. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
     
 
Anexele A, B, C și D fac parte integrantă din prezenta anexă.
 

II.  Legea  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare

 
LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2
   (3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevăzută la alin. (2), în funcție de necesitățile funcționării normale a serviciilor publice și de îndeplinirea atribuțiilor ce revin autorităților administrației publice locale.
   (4) În cazul în care nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se modifică prin dispoziții legale, majorarea de până la 40% se va aplica la noile niveluri.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Art. 13.Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcție de rata inflației, prin:
   a) hotărâre a consiliilor locale, în condițiile stabilite prin legea privind impozitele și taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locale;
2) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
………………………………………………………………………………
   c) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.
   (11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. … c) se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Art. 4. alin. (2)
 
COTELE STABILITE DE LEGE
PENTRU ANUL 2018
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
0% - 40%
 
 
Extras din norma juridică
NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2 PENTRU ANUL 2015
 - lei -
NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2  PENTRU ANUL 2019
-  lei -
CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice
 1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea  atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare
2
2
Potrivit prevederilor art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: „Certificatele, adeverințele sau alte documente pentru care legea prevede plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.
2. Eliberarea certificatului de producător
Abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind impozitele și taxele locale
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
x
x
         - pentru animale sub 2 ani
2
2
         - pentru animale peste 2 ani
2
2
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
x
x
         - pentru animale sub 2 ani
2
2
         - pentru animale peste 2 ani
5
5
5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală
Abrogat prin art. 1 pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
6. Eliberarea, la cerere. A certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție
2
2
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
2
2
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului
15
15
9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
2
2
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine
2
2
11.Reconstituirea  și  întocmirea  ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă
2
2
12.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate
2
2
CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit
1. Acte de identitate:
x
X
      a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români,  eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini și pentru persoanele fără cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români
5
5
      b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
      c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie
6
6
     d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
3
3
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit
2
2
CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:
x
X
      a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E 
6
6
      b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
      c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
     d) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule dintre categoriile sau subcategoriile  C, C1, Tr, D, D1,C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb și Tv
28
28
     e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre  categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb și Tv
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
     f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele   care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E
 
84
 
84
3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:
x
x
       a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv
60
 
       b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată  cuprinsă între 750 kg inclusiv și 3.500 kg inclusiv
 
       c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg
145
 
2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
9
 
3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și   remorcilor
414
 
CAPITOLUL IV1  Taxa pentru furnizare date
1.  Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare
5
5
CAPITOLUL V
  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere**)
15
15
**) Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere se fac gratuit.
 
NOTĂ: Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabilește potrivit dispozițiilor legale.
       
 
 
 

III.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 
NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2
1) Extras din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „Art. 50. – (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.;
2) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
………………………………………………………………………………
   b) taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege;
………………………………………………………………………………
   (11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) … se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Extras din norma juridică
NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2
PENTRU ANUL 2015
 - lei -
NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2  PENTRU ANUL 2019
-  lei -
Art. 3. – (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:
a) până la valoarea de ……1) lei – 8%, dar nu mai puțin de …..2) lei;
5001) … 202)
 
b) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 7% pentru ce depășește ……4) lei;
5011) … 5.0002) … 403) …  5004)
 
c) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 5% pentru ce depășește ……4) lei;
5.0011) … 25.0002) … 3553) …  5.0004)
 
d) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 3% pentru ce depășește ……4) lei;
25.0011) … 50.0002) … 1.3553) …  25.0004)
 
e) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 2% pentru ce depășește ……4) lei;
50.0011) … 250.0002) … 2.1053) …  50.0004)
 
f) peste ……1) lei - ……2) lei + 1% pentru ce depășește ……3) lei.
250.0001) … 6.1052) … 250.0003
 
Art. 5. – (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:
b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui coproprietar …… lei pentru fiecare coproprietar;
50
 
Art. 6. – (1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă, se taxează cu ……1) lei, dacă valoarea cererii nu depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a căror valoare depășește ……4) lei.
501) … 2.0002) … 2003) …  2.0004)
 
(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă, se taxează cu …… lei.
200
 
(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă, se taxează cu …… lei.
100
 
(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială, când sunt neevaluabile în bani, se taxează cu 201) lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanță președințială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 502) lei, dacă valoarea acesteia nu depășește 2.0003) lei, și cu 2004) lei, dacă valoarea ei depășește 2.0005) lei.
201) … 502) … 2.0003) …  2004) …2.0005)
 
Art. 7. – Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice se taxează cu …… lei.
100
 
Art. 8. – (1) Se taxează cu …… lei următoarele acțiuni și cereri introduse la instanțele judecătorești:
100
 
(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este accesorie acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial se taxează cu 501) lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.0002) lei, și cu 3003) lei, pentru cererile a căror valoare depășește 5.0004) lei.
501) … 5.0002) … 3003) …  5.0004)
 
Art. 9. – Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:
a) cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant la proces – pentru care se solicită recuzarea - …… lei;
100
 
b) cereri de strămutare în materie civilă - …… lei;
100
 
c) cereri de repunere în termen - …… lei;
20
 
d) cereri de perimare - …… lei;
20
 
e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - …… lei
20
 
f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - …… lei;
20
 
h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute - …… lei;
50
 
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanță - …… lei/pagină;
0,20
 
j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie - …… leu/pagină;
1
 
k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - …… leu/pagină;
1
 
l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu …… lei pentru fiecare exemplar de copie.
5
 
Art. 10. – (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:
a) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a titlurilor, altele decât hotărârile judecătorești, pentru fiecare titlu - …… lei;
20
 
b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - …… lei.
50
 
(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de ……1) lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, contestația la executare se taxează cu ……2) lei.
1.0001) … 100 1)
 
(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu ……1) lei, dacă valoarea cererii nu depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a căror valoare depășește ……4) lei.
501) … 5.0002) … 3003) …  5.0004)
 
Art. 11. – (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:
a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere - …… lei;
20
 
b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - …… lei; când cererile au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor se taxează cu …… lei;
1001) … 1.0002)
 
c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii de soluționare a contestației - …… lei.
20
 
Art. 12. – Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:
a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora - …… lei;
300
 
b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei;
200
 
c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop lucrativ, fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei.
100
 
Art. 13. – Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează:
a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins - …… lei;
100
 
b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului - …… lei;
100
 
c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene și modele industriale - …… lei.
300
 
Art. 14. – (1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu …… lei.
200
 
(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări în registrul comerțului se taxează cu …… lei.
100
 
Art. 15. – Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:
a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil - …… lei;
200
 
b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din Codul civil - …… lei;
100
 
c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil - …… lei;
50
 
d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației compensatorii - …… lei;
50
 
e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei - …… lei fiecare cerere;
20
 
f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - …… lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii, de taxă de timbru.
20
 
Art. 16. – În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează:
a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a oricărui altui înscris - …… lei;
50
 
b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de …… lei.
300
 
Art. 17. – Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum urmează:
a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost soluționate conflictele de competență dintre notarii publici - …… lei;
100
 
b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial - …… lei.
20
 
Art. 18. – Se taxează cu …… lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare:
20
 
Art. 19. – În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate se taxează cu …… lei.
20
 
Art. 20. – Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuție fondul dreptului, se taxează cu …… lei.
50
 
Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu …… lei.
20
 
Art. 22. – Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:
a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate - …… lei pentru fiecare înscris ori copie;
10
 
b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - …… lei;
300
 
c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic și a experienței dobândite în România, în vederea admiterii și practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European; pentru atestarea calificării de traducător și interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic judiciar în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană - …… lei;
100
 
d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare - …… lei.
100
 
Art. 23. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din:
a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima instanță, dar nu mai puțin de …… lei;
20
 
b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, dar nu mai puțin de …… lei.
20
 
Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu …… lei dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedură civilă.
100
 
(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de ……1) lei; în aceeași ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu ……) lei.
1001) … 1002)
 
Art. 25. – (1) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:
20
 
(2) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:
50
 
(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii se timbrează, în toate situațiile, cu …… lei.
100
 
Art. 26. – (1) Pentru formularea contestației în anulare se datorează taxa de ……  lei.
100
 
(2) Cererea de revizuire se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat.
100
 
(3) Acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv invocat.
100
 
Art. 27. – Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu …… lei.
20
 
       
Text Box: NOTĂ FINALĂ: 1. Prezenta anexă constituie un model-cadru care se adaptează în mod corespunzător pentru fiecare dintre anii următori, în funcţie de evenimentele legislative intervenite, precum şi de specificitatea fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.
              2. Toate textele din această anexă au numai caracter informativ/orientativ, întreaga răspundere pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestui model-cadru, fără ca actele administrative adoptate/emise de către autorităţile administraţiei publice locale să corespundă cerinţelor legislaţiei în vigoare la data adoptării/emiterii, revenind acestora.
 
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: