Primaria Comunei
Pocola
Înapoi la:HomeSunteţi la:PROIECTE şI INVESTIţII
Localitatea Pocola - 417375,  nr. 65 telefon +40 0259-321896 primaria@primariapocola.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
Proiect
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

Proiect

Comunicate de Presa

 

Proiecte 2007-2013

 

Obiectivele generale sunt împărţite în obiective strategice reprezentate de axe, care reflectă atât situaţia economică locală şi regională a zonelor rurale, cât şi viitoarele provocări.

1: Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier
Obiectivele sunt:

Îmbunătăţirea competenţelor agricultorilor şi a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agroalimentar şi forestier, ceea ce va permite un management mai eficient al exploataţiilor agricole şi forestiere,
Îmbunătăţirea competitivităţii exploataţiilor comerciale şi de semisubzistenţă,
Restructurarea şi modernizarea sectoarelor de procesare şi comercializare pentru produsele agricole şi forestiere.
Realizarea acestor obiective strategice va permite o evoluţie treptată spre competitivitate a sectoarelor agricol, forestier, de procesare agroalimentară şi a lemnului, luând în considerare oportunităţile pieţei comune şi deschiderea către piaţa mondială. Ca urmare, se vor produce schimbări importante în sectorul agricol, prin dezvoltarea fermelor de semi-subzistenţă, care produc atât pentru autoconsum, cât şi pentru piaţă în ferme familiale comerciale pe de o parte şi prin modernizarea agriculturii comerciale, care este reprezentată de fermele familiale şi de întreprinderile mari, pe de altă parte.

2: Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural
Obiectivele sunt:
Asigurarea unei utilizări continue a terenului agricol;
Conservarea şi îmbunătăţirea stării resurselor naturale şi a habitatelor;
Promovarea unui management durabil al terenului forestier.
Realizarea acestor obiective strategice va asigura o durabilitate între activitatea economică şi socială în zonele rurale şi condiţiile de mediu şi a habitatelor prin remunerarea serviciilor de mediu furnizate de agricultură şi prin compensarea pierderilor de venit din activitatea agricolă cauzate de condiţiile de producţie nefavorabile.

3: Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale
Obiectivele sunt:
Menţinerea şi dezvoltarea activităţilor economice care au ca obiectiv creşterea gradului de ocupare;
Creşterea atractivităţii zonelor rurale;
Dezvoltarea abilităţilor şi stimularea conştientizării actorilor locali cu privire la importanţa guvernării locale.
Măsurile finanţate prin Axa 3 vor oferi condiţiile corespunzătoare pentru revitalizarea mediului de afaceri non-agricol, dezvoltarea infrastructurii rurale şi a oportunităţilor de pregătire. Creşterea valorii sociale şi turistice a zonei rurale va fi asigurată prin valorificarea tradiţiilor materiale şi spirituale în aceste zone.

4: Implementarea abordării LEADER

Obiectivele sunt:
Promovarea potenţialului endogen al teritoriilor;
Îmbunătăţirea guvernării locale.
Realizarea acestor obiective strategice va sprijini mobilizarea populaţiei rurale şi îmbunătăţirea diversităţii locale în vederea creşterii atractivităţii zonelor rurale.

 
Ultimele pagini vizitate de dvs: