Primaria Comunei
Pocola
Localitatea Pocola - 417375,  nr. 65 telefon +40 0259-321896 primaria@primariapocola.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
Proiect
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

Proiect

Comunicate de Presa

 
Pag. în lucru
Pentru pagina.RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII 52/2003 ÎN ANUL 2018

 

 

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018

 
 

Comuna Pocola

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2018

A1

3

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public

A2

3

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
  1. pe site-ul propriu
A2_1
3
  1. prin afisare la sediul propriu
A2_2
         3
      c.   prin mass-media
A2_3
        -
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative

A3

         0
Din care, solicitate de:
     a. persoane fizice
A3_1 
0
     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituite
A3_2 
0
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ
A4
  0
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

A5

0
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate

A6

  0
7. Numărul total al recomandarilor primite

A7

  0
8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative

A8

  0
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite

A9

  0
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2018 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003,)

A10

B. Procesul de luare a deciziilor

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)
B1
3
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
               a. afişare la sediul propriu

B2_1

3
               b. publicare pe site-ul propriu
B2_2
0
               c. mass-media
B2_3
0
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)              

B3

0
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media

B4

 
   0
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice

B5

0
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate

B6

 
        0
7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
               a. informaţii exceptate

B7_1

0
               b. vot secret

B7_2

0
               c.alte motive (care ?)
 
 
 

B7_3

0
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice

B8

3
9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice

B9

3

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice:

               a. rezolvate favorabil reclamantului
C1_1
0
               b. rezolvate favorabil instituţiei
C1_2
0
               c. în curs de soluţionare
C1_3
0
       

 

 
 
Textul Legii nr. 52/2003 se găseşte pe site-ul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale:  www.publicinfo.ro
 
 
 
 
Glosar de termeni:
 
  • Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală
  • Asociaţie legal constituită = orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică
  • Minuta = documentul scris (procesul verbal) în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o sedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor
  • Proiect de act normativ = textul actului normativ înainte de adoptare
  • Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative
  • Şedinţă publică = şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată